Oproep tot algemene vergadering Global Graphics...

Advies:Kopen op zwakte (2) Risico:Gemiddeld risico (3) Impact:

Onze Advieslijn stond de voorbije dagen roodgloeiend met vragen over het bod van Guido Van der Schueren & zijn grafische holding Congra op Global Graphics. Terecht, want de verklaringen die onze “gierige Guido” deed voor De Tijd - dat hij desnoods een kapitaalverhoging zou doorvoeren om de aandeelhouders te doen verkopen - waren compleet van de pot gerukt. Dat is belangenvermenging vanjewelste!

De details: Congra S.A. controleert rechtstreeks en onrechtstreeks reeds 35,59% van Global Graphics. Dit verplichte bod wil niet zeggen dat u verplicht bent om in te gaan op dat bod, maar wel dat de drempel van 30% overschreden werd en dat Congra een verplicht bod op Global Graphics MOET doen. Congra wil met dat bod meer dan 90% van de aandelen Global Graphics bekomen die ze nog niet in haar bezit heeft. Eenmaal die 90% in the pocket is, kan men alle aandeelhouders verplichten om te verkopen tegen de biedprijs van 4,25 euro/aandeel Global Graphics (squeeze-out).

Conflict of interest heet dit in het schoon Engels. Dit gaat in tegen alle regels van goed bestuur en  deontologie. Mocht hij dat proberen, dan maakt een rechter brandhout van de gifpil die hij tegen zijn eigen aandeelhouders gebruikt. Bovendien is er van zijn “plan B” geen sprake in de prospectus. Vandaar ook dat we klacht indienden bij het FSMA (de beurswaakhond). Een klacht die ze - naar we vernamen - zeer ernstig nemen…

Om de druk op de ketel te verhogen hebben aandeelhouders (waaronder onze hoofdredacteur) die samen meer dan 5% in Global Graphics aanhouden, vorige woensdag een vraag tot een algemene vergadering (AV) ingediend. Dat kan onder Engels recht. Een van de weinige voordelen van een UK PLC. Vanaf dat moment heeft Global Graphics 21 dagen om een oproeping tot die algemene vergadering te doen en vanaf die oproeping moet binnen de 28 dagen een algemene vergadering georganiseerd worden. Het management van Global was niet content. Wat had je verwacht?

De 7 punten waarover we gestemd willen zien op de AV:

  • Het ontslag van Guido Van der Schueren als voorzitter en bestuurder.

  • Het aanstellen van Gary Fry (CEO) als voorzitter ad interim.

  • Het omvormen van Global Graphics PLC tot een Belgische N.V.

  • De verplichting om op de jaarlijkse algemene vergadering 3 echt onafhankelijke bestuurders voor te stellen.

  • Om vanaf heden opnieuw kwartaalrapportering te verplichten.

  • Om jaarlijks verplicht een analistenmeeting te organiseren.

  • Om op de algemene vergadering de voorlopige jaarcijfers te publiceren.

Dat laatste is nogal wiedes. Guido Van der Schueren kent die voorlopige jaarcijfers reeds en doet met Congra een bod op Global. Die cijfers staan niet in de prospectus. Het ligt voor de hand dat aandeelhouders die dan ook mogen kennen. Of zijn ze zo goed dat we ze niet mogen zien? Misschien daarom dat de jaarcijfers pas op 23 april gepubliceerd worden. Niet toevallig is dat na het afronden van de 2de biedingsperiode…

Om de aandeelhouders nog meer onder druk te zetten liet een “bank/beursmakelaar gelieerd met het bod” weten dat de antwoordperiode naar 22 februari wordt vervroegd. Toevallig net rond de datum waarop men de AV moet aankondigen. Foefelare tjipotare en ongetwijfeld werd men onder druk gezet door onze “gierige Guido” om beleggers aan te zetten in te gaan op het bod. Laat u daardoor niet van de wijs brengen! Wist u trouwens dat u, als u reeds op het bod inging, tot 25 februari 16.00 u heeft om dit te annuleren? Het staat in de prospectus. De oproepingsbrief vermeldt dit niet!

Beleggers die zich bedrogen voelen door dit lage bod van Congra & “gierige Guido” gaan dan ook best niet in op het bod en houden alvast hun agenda klaar.  Tussen nu en 7 weken moet er een algemene vergadering plaatshebben. Hierbij vragen we met aandrang om uw stem uit te brengen. Wat u daarvoor moet doen, zullen we op tijd en stond meedelen

Of we kans maken met die 7 punten? Op de eerste twee wel (Congra en Guido hebben slechts 35,59% van Global Graphics in handen), maar de laatste vijf worden moeilijk gezien het “special resolutions” zijn waarvoor 75% van de aanwezige stemmen is vereist. Maar goed, we willen een zeer duidelijk teken geven richting Guido Van der Schueren…

Het allerbelangrijkst is dat Global cijfermatig heel wat potentieel heeft. In 2017 werd een courante bedrijfskasstroom (REBITDA) opgetekend van 3,1 miljoen euro. Een cijfer dat voor 2018 ergens in de buurt van 5,5 à 6 miljoen euro zou moeten uitkomen (komt uit de mond van de CEO; voor de eerste drie kwartalen was dit 4,19 miljoen euro). Stel dat het 5,5 miljoen euro wordt, dan waardeert het bod Global op 8 keer de bedrijfskasstroom, terwijl voor technologiebedrijven een veelvoud betaald wordt! En dan moet je weten dat het potentieel van de nieuwe screeningtechnologie (BeursTips 27-18) nog niet in die cijfers zit! Snapt u nu waarom “gierige Guido” Global zo hard wil en waarom wij ons been stijf houden?

Dit doet ons denken aan de Belgische producent van dranken Spadel, waarvan de referentieaandeelhouder in 2015 een bod deed van 95 euro en waartegen de kleine aandeelhouders zich ook hebben verzet. Uiteindelijk bleef Spadel beursgenoteerd. Ondanks alle onheilsvoorspellingen schitterden de cijfers als nooit tevoren. Ondertussen prijkt er 210 euro op het koersbord en hebben de volharders een koerswinst van +121%!

Last but not least geven we u een correctie van het artikel van vorige week mee. Bij een “hard Brexit” blijft het FSMA wel degelijk de controleautoriteit over Global behouden. Een vraag tot beursexit - ook al heeft Congra geen 90% van alle aandelen - moet eerst bij Euronext aangevraagd worden, waarna het FSMA een onderzoek zal starten. Hoe meer beleggers niet ingaan op het bod, hoe minder kans een beursexit maakt. En dat zal zeker niet lukken als meer dan 30% niet ingaat op het bod!

Het been stijf houden en niet ingaan op het bod is de beste boodschap. Ging u reeds in op het bod, trek dit dan terug en wees bereid om te stemmen op een algemene vergadering. Onder 4,25 euro blijft Global koopwaardig!

 

Beste , respecteer a.u.b. onze algemene voorwaarden en het auteursrecht. Klik hier voor meer info. Uw gegevens: PP- - 185.93.229.4 -

X